گروه آموزشی علوم احتماعی یاسوج

این وبلاگ در راستای ارتقاء کیفیت آموزش دروس علوم اجتماعی دوره متوسطه ایجاد گردیده است

به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
+ پرشین بلاگ ; ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۸
comment نظرات ()

نمونه سوالات درس جامعه شناسی یک

نمونه سوالات درس جامعه شناسی یک

 

 

سید امید علی نصیب

1392


 

نمونه سوالات درس جامعه شناسی یک

درس1

1- کنش انسانی را تعریف کنید؟

2- انواع کنش های انسانی رانام ببرید؟

3- برای هر کدام از انواع کنش های انسانی دو مثال بنویسید؟

4- مهم ترین ویژگی های کنش انسانی را بنویسید؟

5- آگاهانه بودن کنش انسان به چه معنایی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

6- ارادی بودن را به عنوان یکی از ویژگی های کنش انسانی توضیح دهید؟

7- با ذکر یک مثال "هدفدار بودن" را به عنوان یکی از ویژگی های کنش انسانی توضیح دهید.

8- چرا کنش های انسانی را بدون توجه به معنای آنها نمی توانیم بشناسیم؟

9- تفاوت رفتار یک فرد در دوران کودکی با رفتار او در دوره بزرگسالی به کدامیک از ویژگی های کنش انسانی مربوط می گردد؟

10- کنش انسانی دارای چند نوع نتیجه یا پیامد است؟ نام ببرید.

11- پیامدهای ارادی و پیامدهای طبیعی کنش انسانی را توضیح دهید.

12- پیامدهای طبیعی و غیرارادی کنش انسانی را با پیامد های ارادی کنش انسانی مقایسه کنید؟

درس دوم

1- علوم انسانی به چه علومی گفته می شود؟

2- چرا علوم انسانی از کارهای غیر ارادی انسانها بحث نمی کند؟

3- تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی را توضیح دهید؟

4- موضوع علوم طبیعی با فلسفه چه تفاوتی دارد؟

5- تفاوت موضوع علوم انسانی با فلسفه در چیست؟ توضیح دهید.

6- قانون علیت به چه معنایی است؟

درس سوم

1- به نظر شما علوم انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند یا علوم طبیعی؟

2- فایده های علوم طبیعی را بنویسید؟

3- چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری گفته می شود؟

4- فایده های علوم انسانی را بنویسید؟

5- چرا به علوم انسانی ،" علوم تفهمی" نیزگفته می شود؟

6- از چه جهتی به علوم انسانی ، علوم انتقادی گفته می شود؟

7-علوم انسانی چگونه می توانند به عنوان وسیله ای برای رسیدن انسان به عدالت و سعادت تلقی  شوند؟

8- اگر علوم انسانی گرفتار مشکل شوند چه شرایطی برای انسانها محقق می گردد؟

9- چرا علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟

درس چهارم

1- کنش اجتماعی را تعریف کنید؟

2- اجتماعی بودن کنش به چه معنایی است؟

3- برای کنش اجتماعی چند نمونه مثال ذکر کنید؟

4- رابطه هنجارها و ارزشها با کنش اجتماعی را توضیح دهید؟

5- خرد ترین و کلان ترین پدیده های اجتماعی کدامند؟

6- با ذکر یک مثال توضیح دهید که هر یک از پدیده های اجتماعی در تناسب با دیگر پدیده های اجتماعی شکل می گیرد؟

درس پنجم

1- علوم مختلف از چه جهاتی با هم تفاوت دارند؟

2- تعاریفی که از علوم اجتماعی می شود دو مورد را بنویسید؟

3- اگر علوم اجتماعی را شناخت کنش انسانی تعریف کنیم ، این تعریف از چه اهمیتی برخوردار است؟

4- موضوع علوم انسانی را با موضوع علوم اجتماعی مقایسه کنید؟

5- فایده های علوم اجتماعی را بنویسید.

6- چرا قدرت پیش بینی علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؟

7- مهمترین رشته هایی که پیرامون پدیده های اجتماعی وجود دارد را بنویسید؟

8- اقتصاد را به عنوان یکی از رشته های مرتبط با پدیده های اجتماعی تعریف کنید؟

9-علم حقوق را توضیح دهید.

10- منظور از علم سیاست چیست؟

11-علوم تاریخ و باستان شناسی را توضیح دهید.

12- مردم شناسی را با جامعه شناسی مقایسه کنید.

درس ششم

1- جامعه شناسی خرد و کلان را توضیح دهید؟

2- اثبات گرایی یا پوزیتویسم را توضیح دهید؟

3- مهمترن ویژگی موضوع جامعه شناسی قرن نوزدهم چه بود؟

4- روش جامعه شناسی پوزیتویستی را توضیح دهید؟

5- جامعه شناسی پوزیتویستی  را از لجاظ "هدف" توضیح دهید؟

6- جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید.

7- جامعه شناسی تفهمی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید.

8- چرا جامعه شناسی ماکس وبر را جامعه شناسی تفهمی می گویند؟

9- دو نکته مهمی را که ماکس وبر از لحاظ "روش" به آن توجه کرد را بنویسید؟

10- هدف جامعه شناسی تفهمی را توضیح دهید.

11- چگونگی شکل گیری جامعه شناسی انتقادی را توضیح دهید.

12- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "موضوع" توضیح دهید.

13- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "هدف" توضیح دهید.

14- جامعه شناسی انتقادی را از لحاظ "روش" توضیح دهید.

15- چرا جامعه شناسی پوزیتویستی و تفهمی نسبت به جامعه شناسی انتقادی محافظه کار هستند؟

درس هفتم

1- دانشمندان جهان اسلام نظیر فارابی و ابن سینا و اندیشمندان یونانی مثل ارسطو چه تقسیم بندی از علوم بر اساس موضوع ارائه می دادند؟

2- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی فلسفه نظری و عملی را چگونه تعریف می کردند؟

3- دانشمندان اسلامی و فلاسفه یونان علوم نظری را به چند دسته تقسیم می کردند؟

4- تقسیمات علوم عملی (علوم انسانی) از نظردانشمندان اسلامی و فلاسفه یونانی را بنویسید؟

5- چرا جامعه شناسی انتقادی در روش خود با مشکل مواجه می شود؟

6- عقل عملی و عقل نظری را از نظر دانشمندان جهان اسلام و فلاسفه یونانی توضیح دهید؟

7- چرا فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر مدن نامید؟

8-علامه طباطبایی در مورد عقل عملی چه نظری دارند؟

9- منظورعلامه طباطبائی از اعتباریات چیست ؟ چند مثال بیاورید؟

10-اعتباریات دارای چه ویژگی هایی هستند؟

فصل دوم

درس هشتم

1- چند مورد از مهم ترین ویژگی های موجودات اندام واره (موجودات زنده) را بنویسید.

2- جهان اجتماعی با بدن یک موجود زنده چه شباهت هایی دارد؟

3- مهم ترین و اصلی ترین تفاوت جهان اجتماعی با موجود زنده چیست؟

4- جهان اجتماعی را با یک بازی گروهی مقایسه و تشریح کنید؟

5- تفاوت جهان اجتماعی با موجودات زنده در این است که جهان اجتماعی پدیده ای ............ولی موجود .......... است.

6- زندگی موجودات زنده طی نسل های مختلف چگونه تداوم پیدا می کند؟

7- فرهنگ را توضیح دهید؟

8- اگر یک نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ کند یا نتواند آن را به نسل بعد منتقل کند چه شرایطی پیش می آید؟

9- هر جامعه طی نسل های مختلف با انتقال فرهنگ خود به ........می پردازد.

درس نهم

1- تقسیمات جهان اجتماعی را بنویسید؟

2- یکی از پدیده های خرد ...........و یک پدیده کلان ............... می باشد.

3- تقسیم پدیده های اجتماعی براساس خرد و کلان به کدامیک بخش بندی اجزاء جهان اجتماعی مرتبط می گردد؟

4- چند مورد از پدیده های ذهنی و چند مورد از پدیده های عینی را مثال بزنید؟

5- چرا اجزاء و بخش های مختلف جهان اجتماعی دارای اهمیت یکسانی نیستند؟

6- منظور از لایه های سطحی جهان اجتماعی چیست؟

7- لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی کدامند توضیح دهید؟

8-"از جای برخاستن " دارای چه معناهایی است؟

9-"نهاد" چیست؟

10- بخشی از نهادهایی که در کنش انسانی مورد استفاده قرار می گیرند را بنویسید؟

11- رابطه نهادها با جامعه را توضیح دهید؟

12- هنجارها و ارزش ها در کدام لایه های نظام اجتماعی قرار می گیرند  با استدلال توضیح دهید؟

درس دهم

1- تنوع جهان های اجتماعی را توضیح دهید؟

2- دلیل تفاوت همکاری اعضاء و اجرای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست؟

3- چه عواملی سبب پیدایش جهان های مختلف می گردد؟

4- رابطه جهان اجتماعی را با انسان های آگاه و فعال را توضیح دهید؟

5- آیا هر نوع تغییری که در زتدگی اجتماعی رخ دهد از نوع تغییر جهان اجتماعی است ؟ استدلال نمایید.

6- تفاوت هایی که مربوط به لایه های سطحی و پایین جهان اجتماعی باشد از چه نوع تفاوت هایی است؟

7- لایه های سطحی و لایه های عمیق جهان اجتماعی را با یکدیگر مقایسه کنید؟

8- چرا زبان ها و نژادهای مختلف را نمی توان جزء بنیادین و اصلی جهان اسلام دانست؟

9- عمیق ترین لایه های اعتقادی جهان اسلام کدام است؟

10- توحید و یکتاپرستی چه تاثیری در انسان ، ارزش ها و هنجارها ایجاد کرد؟

11- مفاهیم و معانی بنیادین جهان اسلام چگونه با مفاهیم و معانی قبل از جهان اسلام مبارزه کرد؟

درس یازدهم

1- چگونگی شکل گیری پیامدها و الزامات جهان اجتماعی را توضیح دهید؟

2- تا چه زمانی پیامدهای ضروری و الزامی یک جهان اجتماعی باقی می ماند؟

3- یک نمونه از قواعدی که به اراده و اعتبار انسان ها وضع می شوند را مثال بزنید؟

4- جهان های اجتماعی بر چه اساسی داوری می کردند؟

5- منظور از جهان متجدد غرب چیست؟

6- ماکس وبر درباره ویژگی های مثبت و منفی جهان متجدد به چه نکاتی توجه کرده است؟

7- منظوراز رویکرد این جهانی در جهان متجدد چیست؟

8- افسون زدایی به چه معنا است ؟ توضیح دهید؟

9- مراد از عقلانیت ابزاری چیست؟

10- غلبه کنش های عقلانب معطوف به هدف را به عنوان یکی از ویژگی های جهان متجدد توضیح دهید؟

11- منظور از عقلانیت ذاتی پیست؟

12- قفس آهنین به چه معنایی است آنرا توضیح دهید؟

درس دوازدهم

1- جامعه شناسانی که معتقدند همه جوامع انسانی شبیه به یکدیگرند برای عقیده خود چگونه استدلال می کنند؟

2- نگاه تک خطی به تاریخ را توضیح دهید؟

3- جوامع مکانیکی و جوامع ارگانیکی از چه ویژگی هایی برخوردار هستند آنها را توضیح دهید؟

4- چگونگی تحولات فرهنگ ها و تمدن ها را براساس دیدگاه عرضی جهان های اجتماعی توضیح دهید؟

5- نمونه هایی از فرهنگ ها و تمدن های متفاوتی که در عرض یکدیگر قرار دارند را مثال بزنید.

6- جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات به چند دسته تقسیم می شوند آنها را نام ببرید؟

7- منظور از فرهنگ سکولار چیست؟

 8- فرهنگ معنوی چگونه به جهان هستی نگاه می کند؟ توضیح دهید؟

9- غرب بعد از رنسانس دارای چه هویتی است ؟

10- جامعه مقدس و معنوی به چند شکل تقسیم بندی می شود؟

11- فرهنگ اساطیری را توضیح دهید؟

12- جهان های اجتماعی بشر بر اساس صادق یا کاذب بودن را تقسیم بندی کنید؟

درس سیزدهم

1- شناخت عمومی در زندگی اجتماعی از چه اهمیتی برخوردار است ؟ توضیح دهید؟

2- رابطه کنش و آگاهی را توضیح دهید؟

3- ما درباره کدام نوع شناخت کم تر می اندیشیم؟

4- در چه شرایطی افراد جامعه درباره شناخت عمومی اندیشه می کنند؟ باذکر یک مثال توضیح دهید؟

5- ویژگی های شناخت عملی را بنویسید؟

6- آگاهانه بودن و تامل استدلال را به عنوان دو ویژگی شناخت علمی توضیح دهید؟

7- شناخت علمی و شناخت عمومی را از لحاظ ویژگی " جست و جوی حقیقت " مقایسه کنید؟

8- سه مورد از تاثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید؟

9- شناخت علمی چگونه می تواند در زمینه رشد فرهنگ به شناخت عمومی کمک کند؟

10- تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید؟

11- شناخت عمومی چگونه با طرح پرسش بر شناخت علمی تاثیرگذار است؟

12- شناخت عمومی چگونه می تواند از شناخت علمی حمایت کند؟

13- پیش گیری را به عنوان یکی از تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی توضیح دهید؟

درس چهاردهم

1- به طور کلی جوامع چه نوع علومی را پذیرش و چه نوع علومی را دنبال نمی کنند؟

2- شناخت علمی چگونه بر اساس فرهنگ های متفاوت فرق می کند؟

3- منظوراز شناخت حسی چیست؟ مثال بیاورید؟

4- شناخت حسی را از لحاظ ابزار، منبع و روش شناخت بررسی کنید؟

5- شناخت عقلی چیست؟

6- شناخت عقلی را از لحاظ ابزار، منبع و روش بررسی نمایید؟

7- شناخت عقلی و شناخت ابزاری چه تمایزی بین انسان و حیوان ایجاد می کند؟

8- استدلال تجربی و استدلال غیر تجربی یا تجریدی را تعریف کنید؟

9- شناخت شهودی را از لحاظ معیارهای ابزار ، منبع و روش مورد بررسی قرار دهید؟

10- وحی تشریعی را توضیح دهید؟

11- معنای عام وحی را توضیح دهید؟

12- وحی کننده و وحی شونده در معنای عام را توضیح دهید؟

13- انواع شناخت شهودی را بنویسید؟

14- شهود رحمانی و شهود شیطانی را توضیح دهید؟

درس پانزدهم

1- منظور از معرفت چیست؟

2- محدود کردن معنای علم به علم تجربی را از لحاظ تاریخی بررسی نمایید؟

3- علت تردید زود هنگام از تعریف تجربی علم را توضیح دهید؟

4- دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی ازعلم ( در قرن 19) چه بود؟

5- دیدگاه حس گرایانه در قرن 19 چگونه به جامعه شناسی نگاه می کرد؟

6- اگوست کنت در مورد شناخت تجربی و شناخت شهودی چه نظری داشت؟

7- معایب و محاسن روش حسی و تجربی را بنویسید؟

8- رویکرد صرفا حسی و تجربی به علوم اجتماعی با چند آسیب مواجه است ؟ آنها را بنویسید؟

9- جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت هایی که جامعه شناسی تجربی گرفتارآن شده بود، چه راهکاری ارائه داد؟

10- منظور از فهم عرفی یا عقل جمعی چیست؟

درس شانزدهم

1- عقل در معنای وسیع وعام شامل چه اجزائی می گردد؟

2- عقل در معنای خاص به چه معنایی است؟

3- عقل در معنای خاص به چند نوع تقسیم می شود؟

4- منظور از عقل نظری و عقل عملی چیست؟

5- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست؟

6- استفاده از عقل نظری برای علم اجتماعی عقلی چه کاربردی دارد؟

7- علوم اجتماعی عقلی از چه توانایی برخوردار است؟

8- به چه دلیلی علوم اجتماعی عقلی هیچ یک از آسیب های رویکرد تجربی به علوم اجتماعی را ندارد؟

9- آسیب مهم رویکرد عقلی چه هنگامی رخ می دهد؟

10- رویکرد عقلی به علوم اجتماعی به چه دلیلی ارزش شناخت علمی را نسبت به فرهنگ ها و جوامع مختلف حفظ می کند؟

درس هفدهم

1- تقسیمات جهان اجتماعی را بنویسید؟

2- انسان جهان اساطیری چگونه به "هستی " نگاه می کند؟

3- جهان اساطیری حاصل چیست ؟

4- در جهان اساطیری انسان ها چه موضوعات و مسائلی را دنبال می کنند؟

5- در جهان اساطیری کدام یک از مراتب عقلانیت رد و کدامیک پذیرفته می گردد؟

6- چرا در جهان اساطیری عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد؟

7- جهان توحیدی را به طور خلاصه توضیح دهید ؟

8- در جهان توحیدی بزرگ ترین آیت و نشانه خداوندی چیست ؟ وبه چه معنایی است؟

9- اولین مخلوق خداوند در جهان توحیدی کدام است ؟

10- وحی الهی از کدام منبع استفاده می کند؟

11- علم لدنی را توضیح دهید؟

12- رابطه شناخت  وحیانی را با شناخت و علم عقلانی توضیح دهید؟

درس هجدهم

1- منظور از آیات آفاقی و آیات انفسی چیست؟

2- از منظر قرآن شناخت اجتماعی با کدام ابزار به دست می آید ؟

3- شناخت اجتماعی قرآن با استفاده از وحی و مراتب مختلف عقل بشری از چه توانایی برخوردار است؟

4- در تصویری که قرآن از جامعه انسانی ترسیم می کند کدام ویژگی ها را می توان دید؟

5- از منظر قرآن انسان (فرد) چه تاثیری بر جامعه می تواند داشته باشد؟

6- اسارت انسان در نظام ظالمانه را به عنوان یکی از ویژگی های جامعه انسانی از نظر قرآن توضیح دهید؟

7- جامعه توحیدی بر چه اساسی بر محور حقیقت شکل می گیرد؟

8- منظور از سنت های الهی چیست ؟

9- سنت ظهوروسقوط امت ها را توضیح دهید؟

10- منظور از سنت امتحان و ابتلا چیست؟

11- سنت ارسال رسل را به عنوان یکی از سنت های الهی توضیح دهید؟

 

 

+ ایروان گودرزی-با همکاری نصیب ; ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۸
comment نظرات ()